Jesteśmy grupą przyjaciół – Polaków i Holendrów, profesjolnalnych aktorów, terapeutów, zaangażowanych społecznie.

Połączyły nas nasze talenty i pasja do literatury, sztuki, teatru, również tego społecznego, oraz do pogłębionych relacji i ekspresywności. Chcemy się naszą twórczością dzielić z innymi, inspirować i angażować ich we wspólne działania. Pragniemy pomagać jednostkom i grupom społecznym w znajdowaniu sposobów wyrażania siebie, swoich emocji i potrzeb, oraz wyznaczania granic. Wierzymy, że taka forma współoddziaływania poprawi funkcjonowanie naszego, tak zróżnicowanego, społeczeństwa. Dlatego też powołaliśmy do życia fundację POEMA.