O nas

Nasza Fundację tworzą ludzie, którzy od lat aktywnie działają w różnych obszarach społeczno-kulturalnych,

chcąc się przyczynić  do integracji między społecznościa polską i holenderską.


Nasz Zarząd to:
Gijs Franssen – przewodniczący
Hanka Mongard- sekretarz
Ela Rodenburg- skarbnik

Przygotowaniem i realizacja projektów zajmuje się  Rada Programowa:

Marta Bujnowicz- Widerska

Iza Franssen
Wojtek Cecherz